Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALEConform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, societatea LOTUS-MED SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

 

Scopul colectarii datelor este: pentru transmiterea informatiilor de natura medicala, in scop desfasurarii actiunilor de marketing/publicitate, serviciilor medicale, cercetarii medicala si scopuri statistice.

Nu sunteţi obligat(a) sa furnizaţi datele, acestea fiind necesare transmiterii de informatii privind produsele şi serviciile noastre. Refuzul dvs. determina neprimirea de informatii scrise si oferte din partea noastra.

Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator şi sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Serviciul Comercial si Serviciul Marketing - Baze de Date din cadrul societatii LOTUS-MED SRL

LOTUS-MED SRL  este in curs de avizare  de catre ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) pentru inregistrare in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, in scopuri de reclama, marketing, publicitate si servicii medicale.

 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul sa va opuneţi prelucrarii datelor personale care va privesc şi sa solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata la societatea LOTUS-MED, Blvd. Marasti nr 2A, parter, ap1, sector 1,  Bucuresti. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informaţi cat mai curand posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit şi fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Gama de teste